Stari panj je bio podsticaj za dalje istraživanje…