Čitajući bajke, posebno interesovanje vladalo je za ,, Kralja lavova”

Bajke…