Radna biografija

Slađana Lalošević vaspitač u Predškolskoj ustanovi ,,Maštolend”. Završila Visoku školu za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Dalje usavršavanje nastavila na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu i stekla zvanje strukovnog vaspitača. Diplomirala na Učiteljskom fakultetu u Somboru – profesor razredne nastave. Od 2004 godine zaposlena u PU Maštolend, u Novom Sadu. Priredila nekoliko  knjiga  iz prakse i učestvovala u brojnim projektima na nacionalnom i međunarodnom nivou. Koautor je nekoliko stručnih radova prezentovanih na međunarodnim stručno-naučnim konferencijama. Godinama kao  mentor  uvodi  pripravnike  u posao vaspitača. Deca sa kojom radi su učestvovala na brojnim  manifestacijama poput Zmajevih dečjih igara, Novosadskog proleća , Tesla festa …Dobitnik je  zlatne  medalje  sa likom Nikole Tesle za inovativnu izložbu pod temom  ‚‚Nacrt svemirskih letelica‚‚. koju je sa decom priredila na Tesla festu 2018..Pored višegodišnjeg  rada sa decom u vrtiću uživa u vaspitanju svojih troje dece osnovnoškolskog uzrasta.