stručno usavršavanje

 • “Podsticanje dečjeg samopoštovanja putem kooperativne komunikacije”, 2008.god.
 • “Šta pokušavamo reći maloj deci”, 2012.god.
 • “NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja”, 2013.god.
 • “Više od igre – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom”, 2014.god.
 • “Muzičke igre kao deo odrastanja i učenja”, 2014.god.
 • “Pozitivno vaspitanje – pozitivna disciplina u vrtiću”, 2015.god.
 • “U susret novim osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja”, 2017.god.
 • “Radost učenja – izazov podučavanja”, 2017.god.
 • “Jedan Montesori dan u vrtiću otvorenog vaspitanja – primer dobre prakse”, 2017.god.
 • Učešće u K1 projektu mobilnosti, Tempus fondacija u okviru Erasmus+ programa, Pula 2018.god.
 • “Moć odnosa – razvijanje relacionih kompetencija u pedagoškim odnosima”, 2018.god.
 • “Kultura i umetnost u predškolskom vaspitanju i obrazovanju”, 2018.god.
 • “Podrška razvoju kritičkog mišljenja na ranom uzrastu “, januar 2019.godine.
 • Seminar ,,Pripovedanje bajki “, februar 2019.godine.
 • Prezentacija rada na Stručnom skupu “Podrška dobrobiti deteta u realnom programu kroz odnose i delanje”, mart 2019.Novi Sad
 • Prezentovanje rada ” Aktivna uloga dece u procesu tranzicije u Osnovnu školu” na stručnoj konferenciji PROJEKTNI PRISTUP UČENJU – NIT KOJA NAS SPAJA, jun 2020. Novi Sad.